Inici

Emprescat és una associació d’empreses de serveis de Catalunya. Els nostre objectiu no es limita a oferir productes i serveis als nostres clients sinó en acompanyar-los en el seu dia a dia oferint un suport continu a les seves necessitats.

Emprescat és, doncs, un recurs estratègic que sota els principis de màxima eficiència i millora contínua hem esdevingut partners globals d’empreses nacionals i multinacionals en sectors tan diversos com automoció, alimentació, construcció, gestió aeroportuària o administració pública.

Tanmateix des d’ Emprescat portem a terme una gestió socialment responsable que volem transmetre als nostres clients. Amb aquesta premissa promocionem la inserció laboral de persones amb discapacitat (físiques, psíquiques i sensorials) ja sigui dins de la pròpia empresa com a les empreses clients o mitjançant el nostre Centre Especial de Treball RAL, SCCL .Quines avantatges els hi oferim?

  • Focalitzar els seus esforços en els propis objectius estratègics externalitzant activitats secundàries.
  • Facilitats de comunicació per l’existència d’un sol interlocutor.
  • Facilitats administratives per l’emissió d’una única factura englobant tots els serveis sol·licitats.
  • Estalvi econòmic per la creació de sinèrgies entre serveis així com un únic pagament.
  • Possibilitat de incorporar altres serveis a demanda no contemplats en aquesta web.
  • Especialització en la prestació de cada un del serveis.
  • Facilitem el compliment de la LISMI.

Inserció laboral de persones amb discapacitat

LISMI

Fomentem la inserció laboral de persones amb discapacitat mitjançant el nostre Centre Especial de Treball RAL, dins de les pròpies empreses associades així com a empreses col·laboradores. En aquest sentit, i com a valor afegit, oferim als nostres clients el compliment de la Llei de Integració del Minusvàlid (LISMI)

 

Com complir amb la LISMI?